joomla 1.6

Nátěrové systémy

Nátěrové systémy
Společnost COLLEGIUM Trade s.r.o., je nástupnickou organizací firmy pana Pavla Šourka – ARCON, která se od roku 1990 zabývá vývojem a výrobou vodou ředitelných nátěrových hmot, vyráběných pod značkou AKROJAS.

Nátěrové technologie v nabídce společnosti COLLEGIUM Trade s.r.o.

S užitím na :
Střešní krytiny
Klempířské prvky, konstrukce
Fasády
Dřevěné fasádní obklady
Protipožární nátěry

Specifika:
Antigrafity
Antikorozní vazelínySpolečnost COLLEGIUM Trade s.r.o., je nástupnickou organizací firmy pana Pavla Šourka – ARCON, která se od roku 1990 zabývá vývojem a výrobou vodou ředitelných nátěrových hmot, vyráběných pod značkou AKROJAS.
V rámci této vývojové a výrobní činnosti firmy Pavel Šourek – ARCON ( majoritní vlastník společnosti COLLEGIUM Trade s.r.o.) získala:
certifikáty výrobků od státní zkušebny
značky ekologicky šetrných výrobků
značku kvality CZECH-made pro výrobek a aplikace
značku Cena České republiky za jakost roku 1996 a 1998.

I. Aplikace nátěrových hmot na jednotlivé druhy střešních krytin:
asfaltové krytiny
plechové krytiny
povrchy oxidovaných PVC fólií (před koncem své životnosti)

Nátěrové technologie slouží jako povrchová ochrana materiálu vůči účinkům vnějších vlivů (sluneční záření, zatížení větrem, dešťové a sněhové srážky, průmyslové spady). Kombinace těchto účinků bez důkladné povrchové ochrany materiálů způsobuje oxidaci povrchů, jejich urychlené stárnutí a postupný rozpad.

Asfaltové pásy
Natíráme staré oxidované asfaltové pásy, které zaručí prodloužení jejich životnosti bez nutnosti výměny. Nátěr asfaltových pásů lze provádět pouze za předpokladu, že asfaltové pásy nejsou ve stavu dožilosti a jsou celistvé. Nátěr zaručí ochranu před působením vnějších vlivů (klimatické jevy), prodlouží životnost střešního pláště a pří výběru světlého odstínu (popř. bílé barvy) zajistí ochlazení objektu v letních měsících.

Plechové krytiny
Nátěry na střechách provádíme nejen z důvodů ochrany proti korozi, ale také z estetických důvodů. Samotný technologický postup zvolíme dle Vašich možností, kde můžete vybírat z několika cenových i systémových variant. Základem kvalitního nátěru je vždy příprava podkladu (očištění podkladu), která je nejčastěji opomíjená a zanedbávaná. Nátěry provádíme stříkáním, štětkou či válečkem, z lešení, plošiny nebo lana, ale vždy s vysokou kvalitou odvedených prací.

Nátěry oxidovaných PVC fólií

AKROJAS ST stále ojedinělá technologie s užitím na PVC folie :
Nátěry hydroizolačních systémů střešních měkčených PVC fólií, prodlužujících výrazným způsobem jejich životnost. PVC je tvrdý a nepoddajný materiál. Pro změkčení výchozího materiálu se používají buďto monomerická nebo polymerická tekutá změkčovadla, přidávaná do výchozí směsi. Jako monomerická změkčovadla se v současné době obvykle používají ftaláty. Nevýhodou takto měkčených fólií je, že monomerická změkčovadla mohou za určitých katalyzujících podmínek z materiálu fólie unikat. Důsledkem této migrace je snížení původní ohebnosti fólie a její křehnutí a současně i ztráta na objemu, která se prakticky projevuje jako její smrštění. Tento jev lze rozpoznat pouhým okem, kde na PVC folii se objevují fleky viz. foto

Všeobecně žádaná řešení k prodloužení životnosti střešních hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií mají již svou úspěšnou desetiletou historii, bez kazů a reklamací.

Praktické zkušenosti ukazují, že většina hydroizolačních systémů měkčených střešních PVC fólií o síle 1,2 mm, 1,5 mm a 1,6 mm mají horizont své životnosti cca 15let.
První zjevné problémy signalizující konec životnosti se projevují tím, že na PVC fóliích začínají vznikat světlé fleky (ztráty změkčovadel) a to především v místech ohybů vypnuté fólie a na jižní straně svislých detailů. V místech fleků se PVC fólie sráží, vystupuje vnitřní struktura vložky. Tím začíná proces křehnutí, tedy ztráta změkčovadel.
První problémy, které pan Pavel Šourek začal řešit v roce 1998 se vyskytly u systému PVC fólie HYDROLEN 12T, aplikované u společnosti Cutisin,s.r.o, Jilemnice v roce 1992. Ztráta změkčovadel se začala projevovat změnou barvy z šedé na světle okrovou. Na základě dohody s vedením Cutisin,s.r.o. byla nátěrová hmota AKROJAS ST upravena tak, aby splňovala náročné podmínky aplikace systému AKROJAS ST na měkčené PVC fólie. To, že celý systém údržby k prodloužení životnosti PVC fólie se osvědčil je fakt, že takto ošetřená fólie HYDROLEN 12T slouží naprosto bez problémů do dnešní doby. Na takto provedených nátěrech byl vždy po 5 letech proveden jeden oživovací nátěr.
Bezproblémová přilnavost a kvalita stálosti nátěru na měkčených PVC fóliích vedla k tomu, že takto ošetřené fólie se staly běžnou firemní nabídkou a praxí od roku 2002 do dnešní doby. A jak je uvedeno výše bez kazů a reklamací.
Pozitivním zjištěním je i to, že oživením zbytků změkčovadel v PVC fólii dochází k prostoupení těchto změkčovadel – PVC fólie, nátěr, kde tyto dvě složky se ve své podstatě spojují. To se vyznačuje tmavšími voskovitými fleky na povrchu nátěru AKROJAS ST.

Z výše uvedeného vyplývá doporučení :

nátěry je možno aplikovat před koncem životnosti systému měkčených PVC fólií už jako prevenci, to znamená cca v 10tém roce životnosti systému, kdy PVC fólie neflekatí a má ještě dostatečné množství změkčovadel
Okamžitě po zjištění prvních fleků

Tam, kde proces degradace PVC fólie již probíhá, jsou opravy složitější, protože do míst s pnutím musí být do nátěru AKROJAS ST vložena zpevňující polyesterová technická tkanina.
V těchto místech je i větší spotřeba nátěrové hmoty AKROJAS ST cca 1,8-2,2 kg/m2.
Aplikované nátěry AKROJAS ST je nutno po 5letech udržovat oživovacím nátěrem.

Výše uvedená technologie je firemní KNOW HOW. Ne všude jsou nátěry vhodné, to především tam, kde voda ze střechy volně neodtéká, a tvoří jezera vody.

Z důvodů dodržení všech parametrů pro kvalitu aplikace, posuzují pracovníci společnosti každou střechu na místě, kde se zároveň přijímá rozhodnutí o technologickém řešení:

dlouhodobém, s kvalitní aplikací nátěrů AKROJAS ST,
provizorním, krátkodobém s nutností nového řešení obměny střešní hydroizolace PVC.

Základní požadavky na kvalitu aplikace nátěrového systému AKROJAS ST na hydroizolační systém měkčených PVC fólií, včetně poplastovaných plechů, např. VIPLANYL.

Aplikace nátěrového systému AKROJAS ST může být uplatněna pouze na střechy s volně stékající vodou.
Nátěry se provádějí ve třech vrstvách . Při teplotách nad 8st.C , ne na prudkém poledním slunci, aby hmota rychle nevysychala, ale postupně krystalizovala.Doporučené schnutí jedné vrstvy cca 1hod. Aplikace musí být provedena tak, aby byla suché před tím než v noci spadne rosa a podobně.
Dodržet bezpečnostní list aplikace.
Množství hmoty 1,4kg/m2.
PVC fólie před aplikací musí být na 100% odmaštěna.
Deformace systému PVC fólie, pokud to ještě kvality fólie umožňuje, musí být opraveny, případně vyztuženy tech. tkaninou.(množství nátěrové hmoty až 2,5kg/m2)
Firma, která chce aplikace nátěrového systému AKROJAS ST provádět svými silami musí být proškolena a musí splňovat teoretické a praktické dovednosti, mít živnostenské oprávnění.
Aplikační firma k technologickému postupu obdrží bezpečnostní list aplikace.

II. Nátěry kovových konstrukcí, klempířských prvků

Zajišťujeme nátěry kovových konstrukcí všeho druhu - nátěry hal a jejich stropů, světlíků, sloupů osvětlení a vysokého napětí, jeřábů a jeřábových drah, nátěry vodojemů, mostů a lávek, nátěry kovových výrobků, konstrukcí, strojů a pod. V interiérech a exteriérech je nutno rozdělit vlivy prostředí a způsoby mechanického namáhání do několika skupin.
Je to proto, že jiné podmínky jsou kladeny na konstrukce v chemických závodech, jiné na zařízení v potravinářském průmyslu a jiné na části zařízení obytných a kancelářských budov. Výběr správného nátěrového systému záleží na mnoha faktorech, o kterých by jsme mohli napsat stohy knih, proto při volbě správného výrobku Vám rádi poradí naši specialisté z střediska prodeje barev a laků firmy Collegium Trade.

Co obecně platí dále :

každá nátěrová hmota má svá specifika a své omezené určení. Není dokonalé universální nátěrové hmoty
Každý materiál k ošetření povrchovou úpravou má svá specifika přípravy podkladu, případně individuelní technologický přístup
Výsledná kvalita díla není ani tak o (certifikované) nátěrové hmotě, jako o celkové technologické přípravě podkladů pro aplikaci, s dodržením aplikačních podmínek a požadavků na prostředí
Při aplikaci nových nátěrových systémů na systémy staré, musíme mít na paměti to, že neošetřujeme příslušné podklady, jako například pozink, ale nátěrový systém mnohdy nesourodý s omezenou přídržností. Proto i každá příručka aplikačních pravidel říká: „Pokud možno, odstraňte staré nesourodé nátěry!“
Každý nátěr většího rozsahu vyžaduje individuelní posouzení na místě, se stanovením technologie aplikace. Mnohde se tak předejde škodám většího rozsahu

Aplikace nátěrových systémů není věda. Pokud ale chceme a požadujeme kvalitu výsledného díla, musíme dodržet stanovené technologické postupy, mít profesní znalosti a kvalitní nářadí.

P R O T O :

Společnost COLLEGIUM Trade s.r.o. nenabízí jenom prodeje nátěrových technologií,
zabývá se i jejich aplikacemi a v rámci jejich prodeje také poradenstvím. Technologické poradenství je tak směřováno do oblasti užití optimální technologie k dané řešené problematice z pohledu životnosti , ceny, celkové funkčnosti a estetiky.


III. Nátěry fasád

Pro nátěry fasád dnes využíváme mnoho druhů fasádních barev jako:

akrylátová fasádní barva - vhodná pro nátěry panelových domů, betonové administrativní budovy, vysoce elastický a omyvatelný fasádní nátěr
silikátová fasádní barva - starší domy,historické objekty, vysoká paropropustnost
silikonová fasádní barva - vhodná pro nátěry všech druhů fasád, ochrana proti biologickému napadení fasád
siloxanová fasádní barva - fasádní nátěr pro silně zatěžované fasády klimatickými podmínkami
Zajišťujeme kompletní servis v opravách a nátěrech fasád včetně stavebních povolení,ohlášek a záborů komunikací.
Před samotným nátěrem fasád provádíme zednické opravy narušených fasád. Trhliny kolem rámů oken a parapetů přetěsňujeme akrylátovým tmelem. Nutností je mytí tlakem vody, kterým zbavujeme fasády všech mastnot, nečistot a zlepšujeme tak přilnavost fasádních barev.Při silném znečištění fasád používáme pro dokonalé umytí a odmaštění fasád speciálních saponátů. Pro dokonalou přípravu podkladu pro nátěr fasády je samozřejmostí a nezbytností penetrační nátěr,který fasádu zpevňuje a sjednocuje nasákavost. Výběr penetrace a barev záleží na tom, zda byla fasáda již dříve natírána a čím. Nátěry fasád provádíme ve dvou vrstvách malířským válečkem nebo nízkotlakou stříkací pistolí,vždy podle druhu budovy a fasády. Na nátěry fasád používáme všechny druhy barev jako jsou akrylátové, silikonové, silikátové a vápenné fasádní barvy, které se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jsou odolné vlivům UV záření,světlostálé a paropropustné.Výběr vhodné fasádní barvy vybereme a doporučíme dle stávájícího povrchu fasády.Mezi naše dlouholeté dodavatele patří firmy Caparol,San Marco,Dufa. Pro výběr odstínu poskytujeme vzorník barev a pro Vaše konečné rozhodnutí nabízíme bezplatný vzorový nátěr fasády.
Volbu nejvhodnějšího materiálu na nátěr fasády konzultujeme s techniky našich dodavatelů, kterou následovně podlkádáme a garantujeme dlouholetou zárukou.
Je li fasáda ve velmi špatném stavu a je potřeba kompletní plošné opravy, pro zednické opravy a nátěr fasády používáme lešení systém Layher. Veškeré zednické práce a nátěry fasád dle možnosti, provádíme za pomoci mobilního lešení, plošin, horolezecké techniky bez nutnosti použití lešení, což výrazně zlevňuje a šetří Vaše finanční prostředky.

Pro výběr odstínu poskytujeme vzorník barev a pro Vaše konečné rozhodnutí nabízíme bezplatný vzorový nátěr fasády.


IV. Dřevěné fasádní obklady

Tři největší nepřátelé dřeva jsou: vlhkost v jakékoliv formě, UV záření a škodlivé organismy v nejširším slova smyslu. Vlhkost škodí v několika ohledech, když už se jednou dostane do dřeva, “pracuje” nejen při přímém slunečním záření nebo v mraze, ale vždy, když dochází k silným rozdílům teplot. Dřevo praská a dovnitř se může dostávat ještě více vlhkosti. Vnější vlivy jako teplo, chlad nebo mráz zesilují destruktivní účinky vody, která kromě toho vytváří ideální živnou půdu pro škodlivé organismy. Sluneční záření působí především svou ničící složkou UV záření. Paprsky UV uvolňují v nechráněném dřevu lignin, důležitou složku dřeva a rozkládají jej na hnědé produkty štěpení, které jsou pak vyplavovány deštěm. Zůstane jen světlá celulóza, dřevo šedne a stává se křehkým. Pokud je dřevo již jednou poškozeno povětrnostními vlivy, rychle se objeví řasy, mechy, houby, způsobující zamodralost, insekty a jiné organismy, škodlivé pro dřevo, které je pak většinou velmi rychle a zcela zničí. Včas provedená opatření na ochranu dřeva, jako odpovídající nátěry, které jsou pravidelně kontrolovány a opakovány, zabraňují předčasnému rozpadu stavebních prvků dřeva a zajišťují trvalou pevnost.

Právě k tomu, abyste dřevo ochránili před vnějšími vlivy, prodloužili jeho životnost, ale zároveň zdůraznili i jeho přirozenou krásu, jsou určeny lazury.
Princip lazurovacích laků na dřevo vychází z tradiční ochrany dřeva napouštěním pigmentovanými rostlinnými oleji (fermež je lněný olej) používanými již ve středověku. V současné době se jako pojivo pigmentu používají syntetické, nově i vodou ředitelné látky.

Lazurovací laky jsou určeny pro transparentní (průsvitné) nátěry měkkého dřeva a zároveň pro jeho hloubkovou impregnaci. Oproti kryvým nátěrům obsahují málo pigmentu, navíc jsou často doplněné prostředky na ochranu dřeva. Protože jsou řídké, difundují hluboko do dřeva, přičemž jeho texturu (strukturu povrchu) nepřekrývají, ale naopak zdůrazňují. Z těchto důvodů získávají v posledních letech na oblibě lazury interiérové, které neobsahují fungicidy a lze je aplikovat i v místnostech s trvalým pobytem osob.
Lazurovací laky se podle složení rozdělují do dvou základních kategorií - na syntetické a na ředitelné vodou. Podle použití se lazury dále dělí na interiérové a exteriérové, u některých zahraničních výrobce udává, že jsou vhodné do všech prostředí. Mimoto se dále dělí na běžné tenkovrstvé, tzv. impregnační, a na silnovrstvé, které spojují vlastnosti lazur (ochrana dřeva, zvýraznění kresby) s lakem (dosažení lesklého, pololesklého či hedvábně matného povrchu).

Několik rad při práci s lazurou:
Při práci se syntetickými materiály bychom měli stát proti větru, protože při vdechování výparů ředidla bychom se mohli snadno přiotrávit.
Syntetická ředidla jsou hořlaviny II. kategorie - pozor na požár!
Nátěry bychom neměli provádět za zvýšené vlhkosti v ovzduší (za deště nebo mlhy).
Nasenené nátěrové hmoty by neměly prosychat příliš rychle; dochází k tomu zejména při intenzivním slunečním záření.
Optimální teplota pro nátěry je 18 až 25oC, neměl by být vítr, který může na nátěr zanést pyl nebo nežádoucí smetí.
Nátěr lazurou provádíme dvakrát, lépe třikrát v intervalu 24 hodin; po nanesení každé vrstvy (cca po 15 minutách od ukončení nátěru, u některých až po několika hodinách; viz návod) přebytek barvy setřeme hadrem; dosáhneme tak transparentnosti nátěru.
Lazury různých barev (ale od stejného výrobce) lze vzájemně míchat.

Jedinečnost a vyjímečnost nátěrových technologií AKROJAS.
Kvalita výrobků AKROJAS je praxi ověřována od roku 1992, systémy do dnešních dnů spolehlivě fungují a jsou stále žádány a aplikovány.
Výrobků AKROJAS ST Titan na asfaltové lepenky mají ojedinělou odrážecí schopnost slunečního záření. Povrch pouze akumuluje okolní teplotu vzduchu. V dlouhodobých vedrech měřeno na povrchu dotykovým teploměrem 30st.C. To má zásadní vliv i na útlum deformačních vlivů vodních par, zateklé, případně zabudované vody ve střešním plášti.
Výrazně je ochlazeno prostředí pod střechou.
Mění se schopnost intenzívního větrání světlíky na plochých střechách přirozenou ventilací.
Nátěrová hmota má zabudován destrukční prvek, pro každoroční samočistící účinek.
Nátěrový systém jako jediný po 10letech prokázal schopnost zakonzervovat kritické stavy povrchu střešních krytin z PVC v jejich počátku degradace.
AKROJAS KOR- vedle svých antikorozních vlastností vystupuje schopnost vlastní sublimace vodních par. Tam, kde tlak par u uzavřených neprodyšných povrchů podporuje aktivní oxidační činnost, kde barva odpadává v celých plátech, u výrobků AKROJAS KOR se tento stav vylučuje.

Tam kde jiné systémy v rámci své účinnosti končí, AKROJAS začíná.

Zveřejněno v: Nabízíme