joomla 1.6

Hydroizolační sendvič

Technologická pravidla postupů pro aplikace ochranné nátěrové hmoty AKROJAS ® ST
a vysoce reflexní ochranné nátěrové hmoty AKROJAS ® ST-TITAN s  nanotechnologickým účinkem povrchové odbouratelnosti zašpinění. (tzv. samočistícím účinkem), za účelem zhotovení technologie „hydroizolační sendvič“.

Realizace v praxi

Prezentace standardu práce firmy COLLEGIUM Trade, s.r.o., v oblasti aplikace technologie „ hydroizolační sendvič“. 

Ocenění

Za svůj profesionální přístup k zákazníkům, kvalitu odvedené práce, byla vlastníku společnosti panu Pavlu Šourkovi udělena Národní cena České Republiky za jakost v roce 1996 a 1998, kde toto ocenění doposud neobdržela žádná jiná fyzická osoba dvakrát za sebou. Dále jsme obdrželi značky Ekologicky šetrný výrobek a Czech made.

Nátěry kovových krytin a fasád

Technologie bílé střechy – cool roof vychází z patentu „PV 2011-166/PUV 2011-24123 ms“, který je patentován pod názvem „hydroizolační sendvič“.