joomla 1.6

Tisk
PDF

Bílé střechy

Technologie bílé střechy – cool roof.

Technologie bílé střechy – cool roof vychází z patentu PV 2011-166/PUV 2011-24123 ms, který je patentován pod názvem hydroizolační sendvič.

Technické řešení bílých střech-cool roof, se týká především vrchní nátěrové hmoty AKROJAS® ST-titan, nátěrové hmoty s vysokým stupněm odrazivosti slunečního záření s nanotechnologickou odbouratelností zašpiněných povrchů. Nátěrová hmota AKROJAS® ST – titan je vyrobena na bázi akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a spaciálních aditiv.Bílé střechy

Nátěrová hmota AKROJAS® ST-titan se užívá především jako součást technologie „hydroizolační sendvič“ ve spojení se základní nátěrovou hmotou AKROJAS® ST, nebo AKROJAS® KOR. Základní nátěrová hmota je dána především hydroizolačním podkladem který tvoří :

pro AKROJAS® ST- asfaltová lepenka, nebo měkčená PVC fólie,

pro AKROJAS® KOR – kovová, plechová krytina.

Použití je možno rozšířit i na nátěry halového bočního opláštění stěn a všude tam, kde je požadavek na efektivní údržbu povrchů maximální a dlouhodobé vysoké odrazivosti slunečního záření. Tedy i povrchů polycarbonátových prosvětlených ploch.

Maximální odrazivost slunečního záření 0,60, u starších povrchů 0,50-0,55.

Tam, kde intenzita slunečního záření je vysoká, patří bílé střechy – cool roof, mezi střechy vysoce společensky prospěšné a to z mnoha popsaných a publikovaných důvodů. Existují programy bílých střech-cool roof, jak v USA (ENERGY STAR), tak i v Evropské unii „ Inteligentní program pro Evropu“. Program ENERGY STAR je společným programem americké agentury pro ochranu životního prostředí a ministerstva energetiky USA, který stanovil odrazivost slunečního záření pro střechy nové na 0,65, střechy starší, zvětralé na 0,50. Popsány jsou především střešní technologie z termoplastů v bílém vinylovém provedení. Pokud se bílé vinylové provedení průběžně ročně udržují, tedy odmašťují a myjí, odráží 80% slunečního záření a vydávají 70% slunečního záření, které absorbují budovy.

Bílé střechyZásadním problémem tedy zůstává údržba. Především v nečistém průmyslovém prostředí zažírající se mastná špína činí nemalé problémy. To je i hlavní nevýhoda všech dosavadních řešení bílých reflexních vinylových nátěrů a to jak amerických, tak i evropských.

Lze tedy předpokládat, že společnou nevýhodou amerických a evropských technologií je jejich postupně se zažírající špína a mastnoty. Z toho dále vyplývající vysoké nároky na údržbu, pokud zářivě bílé povrchy mají mít svou účinnost.

Majitel patentu pan Pavel Šourek, přichází s řešením na odstranění problémů složité údržby tím, že přichází na trh s vrchní nátěrovou hmotou, která ve své podstatě splňuje náročné podmínky odrazivosti a na víc zašpiněné povrchy procházejí samočistícím procesem postupného nanotechnologického odbourávání zašpiněných povrchů. Odbouranou špínu z povrchů nad sklon 15 myjí jarní deště, pod sklon 15o pracovníci v rámci servisní činnosti vodním tlakovým zařízením.

Společnost COLLEGIUM Trade,s.r.o. může doložit, prakticky i teoreticky provedenými výpočty, že ve výrobní hale, která je „běžně zateplena“ , klesla teplota za slunečních dnů po provedení střechy  v technologii cool roof o 3-4oC, aniž by byly aktivovány světlíkové otvírky.

 Dále viz. technologie „ hydroizolační sendvič“.

Collegium Trade

Collegium Trade

Na našich stránkách www.collegiumtrade.cz najdete rozcestník na všechny naše aktivity. Bílé střechy, Spolehlivé střechy, Arcon bijoux, Stavbu roubenek, Obchod s barvami a další aktivity.Odkazy na naše partnery a něco o historii naší firmy.  

Více zde...

Výroba bižuterie

Výroba bižuterie

Naše bižuterie je výhradně českého původu a ruční práce . Její kvalita a tím i kvalita výrobků je naší zárukou pro spokojenost zákazníků. Vybíráme z nejkvalitnějších  materiálů české výroby  a tím můžeme konkurovat světovým výrobcům bižuterie.

Více zde...

Spolehlivé střechy

Spolehlivé střechy

Provádíme kompletní rekonstrukce plochých i sedlových střech a všech prací s nimi spojených (světlíky, hromosvody, klempířské práce). Zabýváme se izolováním spodních staveb, jímek, bazénů, teras a balkónů, kde uspokojíme jak drobné investory, tak i nadnárodní společnosti.

Více zde...