joomla 1.6

Nabízíme

Nabídka prací, které provádí naše firma.

Izolace spodních staveb

Izolace spodních staveb je nedílnou součástí každé stavby a po provedení je zpravidla nepřístupná. Rizika hydroizolačního neůspěchu jsou vysoká, a proto je třeba návrhu a provedení ochrany spodní stavby věnovat maximální pečlivost.

Posted in Nabízíme

Výškové práce

Provádíme jakékoliv výškové práce u kterých není možné použít lešení popř. vysokozdvižných plošin. Veškeré práce jsou prováděny horolezeckou technikou, kde každý pracovník je proškolen a poučen o pohybu ve výškách s platným certifikovaným listem.

Posted in Nabízíme

Servisní činnosti

Každá střecha potřebuje určitý druh údržby (servisu ) a ne všem střechám se dostává péče, kterou by si zasloužily.

Posted in Nabízíme

Světlíky, prosvětlené plochy

Firma Collegium Trade s.r.o. se zabývá montáží sedlových i obloukových světlíků, zasklením stříšek a přístřešků, bodových světlíků, dále se zabýváme zasklíváním obvodových prosklení budov. Práce vykonáváme na průmyslových objektech i rodinných domech.

Posted in Nabízíme

Hromosvody

Firma Collegium Trade se zabývá projektováním a montáží hromosvodových soustav dle platných norem ČSN, pro průmyslové objekty i rodinné domy. Naše dlouholetá praxe v montážích jímacích vedení, aktivních bleskosvodů, uzemňovacích soustav a provádění revizí je jen malým výčtem našich schopností.

Posted in Nabízíme

Klempířské práce

Provádíme veškeré práce spjaté se střechou - montáž svodů a okapů, oplechování podokenních říms a parapetů, oplechování komínů, střešních výlezů , teras a balkónů, dále všech prvků, které se střechou souvisí.

Posted in Nabízíme

Izolace teras, balkónů a lodžií

Terasy, balkony a lodžie jsou nedílnou součástí bytu či domu, a však z hlediska hydroizolace často zanedbané a opomínané. Tvoří samostatnou kapitolu hydroizolačních systémů, kde na jejich provoz a využití jsou kladeny zvýšené nároky nežli na provoz střech.

Posted in Nabízíme

Zateplené střechy

V současnosti se s cílem snížení tepelných ztrát a šetření finančních prostředků potřebných na vytápění nebo chlazení daného objektu stále častěji přistupuje k zateplování jednotlivých stavebních konstrukcí.

Posted in Nabízíme

Nátěrové systémy

Společnost COLLEGIUM Trade s.r.o., je nástupnickou organizací firmy pana Pavla Šourka – ARCON, která se od roku 1990 zabývá vývojem a výrobou vodou ředitelných nátěrových hmot, vyráběných pod značkou AKROJAS.

Posted in Nabízíme

Sedlové střechy

Sedlové střechy jsou součástí většiny rodinných domů a vyznačují se sklonem větším jak 10°. Sedlové střechy oproti plochým střechám nabízejí větší odolnost proti povětrnostním vlivům a objektům propůjčují příjemnější vzhled.

Posted in Nabízíme

Ploché střechy

Střešní konstrukce musí být navržena tak, aby po dobu své životnosti byla schopna odolávat veškerým vnějším vlivům, které na ni působí, zatížení (deštěm, sněhem, kroupami, prudkými teplotními  změnami, ozónem, UV-zářením, větrem, a dalším dynamickým a biologickými vlivům).

Posted in Nabízíme