joomla 1.6

Ploché střechy

Ploché střechy
Střešní konstrukce musí být navržena tak, aby po dobu své životnosti byla schopna odolávat veškerým vnějším vlivům, které na ni působí, zatížení (deštěm, sněhem, kroupami, prudkými teplotními  změnami, ozónem, UV-zářením, větrem, a dalším dynamickým a biologickými vlivům).

Vodotěsnost střešního pláště je nejdůležitější vlastností střechy, která přímou úměrou ovlivňuje životnost konstrukce.

Minimální dovolený sklon střechy je určen normovou hodnotou 1%, ale vzhledem k náročnosti provádění a nutné technologické kázni při tomto minimálním spádování se doporučuje navrhovat střechy s minimálním sklonem 2%.  

Ploché střechy lze dělit do několika skupin podle různých kritérií:

• dle počtu plášťů

◦ jednoplášťové - střechy bez vzduchové mezery 

◦ dvouplášťové - střešní plášť se dělí na spodní a horní plášť, které jsou  vzájemně odděleny provětrávanou vzduchovou mezerou  

• dle způsobu využití střešní plochy  

◦  nepochůzné - střechy, u kterých se neuvažuje s pravidelným provozem (netýká se běžné údržby střechy a případných instalovaných zařízení)

◦ provozní

◦ terasy - vrchní vrstva střešního pláště je tvořena pochůznou vrstvou (dlažba, kamenivo)  ◦ parkoviště - střešní plášť je ukončen pojízdnou vrstvou (dlažba, asfaltová nebo betonová vozovka) 

◦ zatravněné střechy - střešní plášť je ukončen vegetační vrstvou (extenzivní nebo intenzivní ozelenění - dle výšky vegetačního substrátu a typu rostlin)    

• dle pořadí vrstev ◦ klasické pořadí vrstev - hydroizolační vrstva je umístěna nad tepelnou izolací a dalšími vrstvami střešního pláště (kromě provozních úprav)

◦ obrácené pořadí vrstev - tepelná izolace je umístěna nad hydroizolační vrstvou, je vystavena plně působení srážek a musí být proto z nenasákavého materiálu (např. extrudovaný polystyrén)  

◦ kombinované pořadí vrstev (tzv. DUO střechy) tepelná izolace je umístěna částečně pod (40%) a částečně nad (60%) hydroizolační vrstvou    

• dle nosné konstrukce

◦ nosná konstrukce z betonu 

◦ nosná konstrukce z kovových profilů a trapézového plechu 

◦ nosná konstrukce ze dřeva     

Zveřejněno v: Nabízíme