joomla 1.6

Servisní činnosti

Servisní činnosti
Každá střecha potřebuje určitý druh údržby (servisu ) a ne všem střechám se dostává péče, kterou by si zasloužily.

 Žádná střecha není bezůdržbová a občasné servisní kontroly si žádají všechny střechy, by´t se jedná i o malý rodinný domek, kde drobný servis jsme si schopni udělat sami. Ucpané žlaby a svody, drobné poruchy hydroizolace, prvky poškozené silným větrem, poškození sněhem a ledem, nedodržené předepsané technologie při realizaci stavby, netěsnosti v provedeném oplechování a mnoho dalších poruch je jen malý výsek nejčastěji řešených problémů, které ohrožují bezpečnost provozu továrních hal, interiéry rodinných domů, ale i statiku stavebních konstrukcí. Neopomínejme fakt, že jakékoliv zatečení vody do střešní konstrukce ji znehodnocuje (hniloba prken a trámů, poškození tepelné izolace, objevení se plísní v interiéru, poškození vybavení či výrobních strojů) to vše jsou příčiny několikanásobně větších nákladů na odstranění škod, nežli preventivní opatření prováděná odbornou firmou.
Servisní činnosti vykonáváme již od roku 1991, našimi nejvěrnějšími zákazníky, kteří pochopili, že takto vynaložené prostředky nejsou zbytečné jsou VITANA , CUTISIN , ARGO HYTOS , LITMAS, SECO GROUP, bytové domy Harrachov a mnoho dalších, kteří věří Nám i Našim schopnostem. V současné době provádíme pravidelné roční servisní činnosti na 100 000 m2 střech.


Servisní činnosti provádíme také na střechách, kde investor požaduje co nejmenší náklady na realizaci oprav, ale zároveň požaduje odstranění hydroizolačních poruch (odstranění zatékání). Často se jedná o oddálení havarijního stavu s výhledem na pozdější celkovou rekonstrukci střešního pláště. Technologie oprav je vždy individuální na základě podrobného průzkumu vedoucích pracovníků firmy Collegium Trade. Zanedbání havarijního stavu, neodborná pokládka střešních systémů, nedostatečný počet kotvících prvků, to vše jsou zvýšená rizika, které ohrožují bezpečnost provozu, blízké okolí i lidské životy.

Zveřejněno v: Nabízíme