joomla 1.6

Světlíky, prosvětlené plochy

Světlíky, prosvětlené plochy
Firma Collegium Trade s.r.o. se zabývá montáží sedlových i obloukových světlíků, zasklením stříšek a přístřešků, bodových světlíků, dále se zabýváme zasklíváním obvodových prosklení budov. Práce vykonáváme na průmyslových objektech i rodinných domech.

Nejčastěji námi používaným materiálem je polykarbonát MACROLUX, který díky svým vynikajícím vlastnostem nahrazuje dnes již téměř nepoužívané drátosklo.

Polykarbonát je termoplastický plast s velmi dobrými mechanickými, tepelně izolačními a optickými vlastnostmi. Vlastnosti polykarbonátových desek MACROLUX, dělají z tohoto produktu vhodný materiál pro všestranné použití. Kombinace mechanických vlastností s vynikajícími optickými a tepelněizolačními vlastnostmi umožňují aplikaci na různých typech konstrukcí.

Desky lze také využít i v místech s vyššími požadavky z hlediska požární ochrany. Polykarbonát je opatřen ochrannou vrstvou proti UV záření, která zabezpečuje dlouhou životnost a vyznačuje se vysokou odolností proti nárazu. Z důvodu vysoké pevnosti nahrazuje polykarbonát v mnoha případech použití skla, akrylátu či PVC. Desky je možno ohýbat za studena, což nám umožňuje vytvoření dnes již upřednostňovaných obloukových tvarů, které snižují plochu prosklení oproti sedlové o 22% až 43%. Konstrukční řešení je jednodušší, má menší počet prvků a v důsledku toho je nosná konstrukce lehčí a rozměrově variabilnější.

V případě rekonstrukcí prosklívacích systémů znamená použití dutinového polykarbonátu výrazné úspory energie. Ze statického hlediska je velkou výhodou jeho nízká hmotnost.

Provádíme:
Rekonstrukce střešních světlíků
Montáž sedlových světlíků
Montáž obloukových světlíků
Montáž bodových světlíků
Montáž stříšek a přístřešků
Montáž obvodového prosklení zámkovými panely

Rekonstrukce střešních světlíků
Ne všechny světlíky potřebují nutnou výměnu za nové, proto se zabýváme rekonstrukcí stávajících střešních světlíků bez vynaložení větších finančních prostředků na jejich opravu. Většinou se jedná o drobné poruchy skel (popraskaná skla, sjetá skla), zatékání do střešní konstrukce, tepelné ztráty, popř. poruchy, které ohrožují bezpečnost provozu pod světlíky, ale nevyžadují nutnou výměnu za nové. Opravy lze provést několika způsoby: drobné dílčí opravy klempířských prvků, povytažení sjetých skel (překotvení skel), zatmelení prasklin skel, popř. dílčí výměnu poškozených skel, opravy světlíkových podest (poruchy hydroizolace)
ponechání stávající nosné konstrukce a klempířských prvků, které jsou povrchově ošetřeny, nahrazení skleněné výplňě světlíků za výplň z nových drátoskel popř. polykarbonátu
kompletní výměna stávající světlíkové kce. za novou (obloukovou či sedlovou) včetně dodání nového polykarbonátového zasklení
Všechny popsané skutečnosti musí být konzultovány s odbornými firmami, které zaručí funkčnost, bezpečnost i efektivitu vykonaných prací. U takto provedených prací doporučujeme provádět roční servisní kontroly, při kterých se odstraňují nově zjištěné nedostatky.

Sedlové světlíky

Sedlové světlíky mají vždy ocelovou podsvětlíkovou obrubu (manžetu) a nejčastěji hliníkovou popřípadě ocelovou nosnou konstrukci s polykarbonátovou výplní. V případě, že je zákazníkem vznesen požadavek na neprůsvitnost některé ze stěn, tak je tato neprůsvitná stěna tvořena stěnovým nebo střešním panelem. Sedlové střešní světlíky se na přání zákazníka dodávají s různým sklonem stěn, v takovém případě se používá označení Shedové střešní světlíky.

Všechny tyto typy střešních světlíků mohou být v případech, kdy je nutno z hygienických důvodů zabezpečit přirozenou výměnu vzduchu v objektech, vybaveny větracími okny pro denní větrání, u kterých je otevírání řešeno pomocí pneumatických nebo elektrických otevíračů. Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.

Dále mohou být všechny tyto střešní světlíky vybaveny zařízením pro přirozený odvod kouře a tepla vlastní konstrukce, je-li tento požadavek dán požárními předpisy (z důvodu zabezpečení evakuace osob z objektu).

Obloukové světlíky

Zajišťujeme montáž pásových obloukových světlíků s celohliníkovém nebo ocelohliníkovém provedení konstrukcí. Profily jsou standardně dodávány v přírodním odstínu nebo lakované práškovou barvou dle stupnice RAL. Pro zasklívání obloukových světlíku používáme různé druhy polykarbonátu s UV filtrem a to ve třech základních barevných provedeních (čiré, mléčné a kouřové) a tloušťkách od 10 do 25 mm s koeficientem prostupu tepla k =3.1 - 1.7 W/m2K. Kromě výborných tepelně-izolačních vlastností se polykarbonáty vyznačují rovněž dobrou propustností světla, rázovou houževnatostí, nízkou měrnou hmotností (1,7-3,5 kg/m2) a vysokým útlumem hluku. Některé druhy jsou opatřeny úpravou proti vnitřní kondenzaci vody (NO DROP).
Ventilace světlíků je zajištěna větracími segmenty, které jsou ovládány mechanicky nebo pomocí elektrických otvíračů. Ovládání lze doplnit o řídící ústřednu včetně čidla větru a deště.

Bodové střešní světlíky
Bodové světlíky jsou prvky střech se čtvercovým, obdélníkovým nebo kulatým půdorysem se šířkou otvoru nebo průměrem nejvýše 2,5 m a délkou otvoru nejvýše 3,0 m používané za účelem osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a u některých typů za účelem větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením. Konstrukce světlíku se obvykle skládá z obruby, která se instaluje na otvor v nosné konstrukci nebo na otvor opatřený podezdívkou a kopule.

Bodový světlík může být vyroben ve dvou variantách, jako pevný nebo otvíravý. Bodový světlík v pevné variantě slouží pouze jako střešní prosvětlovací prvek. Na manžetu je osazen poklop vyrobený z hliníkových profilů s polykarbonátovou výplní.
Bodový světlík v otvíravé variantě slouží jako střešní prosvětlovací prvek a navíc plní funkci denního větrání objektu. Pro otevírání poklopu bodového otvíravých světlíků se používají standardně elektrické otvírače (230 nebo 24 V elektropohony). Aby se předešlo škodám způsobených větrem nebo deštěm na vybavení objektu, doporučujeme systém denního větrání vždy doplnit o ústřednu (centrálu) a čidla (senzory) větru a deště.
Manžety jsou různých typů, záleží na dodavateli světlíků.

Montáž stříšek a přístřešků

Zpravidla hliníkové konstrukce jsou upraveny eloxováním a spojeny nerezovými šrouby, případně jsou řešeny jako hliníkový či nerezový svařenec. Přístřešky, stříšky i prosvětlovací pásy jsou přizpůsobeny požadavkům klienta a možnostem provedení. I při komplikovanějších tvarech bývají tyto konstrukce levnější než systémové prosklení.
Díky vizualizaci mohou být polykarbonátové části vždy uzpůsobeny konkrétní stavbě. Výplně z polykarbonátových desek Makrolon a Plexiglas vykazují kromě skvělých tepelně-izolačních vlastností i vynikající odolnost proti ohni a fungují zároveň jako protihluková izolace. Nosné konstrukce se vyrábějí jako nerezové nebo hliníkové svařence. V případě zimních zahrad se často používá kombinace polykarbonátu a skla.
Používaný materiál:
MAKROLON® - V případě použití těchto desek nezáleží na počasí, uvnitř je vždy příjemně. Deska totiž spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti komůrkových desek s vlastností odrážet tepelné sluneční záření a tím redukovat nárůst tepoloty vnitřního prostoru až o 46%.
PLEXIGLAS® je chráněná značka pro první akrylátové sklo (plexisklo) na světě, polymetylmetakrylát (PMMA), poprvé vyrobené v roce 1933. Desky mají lesklý, matný (pískovaný) nebo strukturovaný povrch, jsou bezbarvé nebo mají různé barevné tónování. Používá se od zasklení balkonu přes okénka ve střechách aut až k zastřešení terasy.

Obvodové prosklení
Panely Rodeca - dutinkové panely z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. Snadná montáž, dělení, ohýbání za studena. Jednostranně nanesena ochranná vrstva proti působení UV záření. Opatřeny zámkovým systémem (pero-drážka), pomocí kterého se vzájemně, vodotěsně spojují. K panelům je dodáván kompletní sortiment hliníkových profilů, se kterými je montáž snadnou a pohodlnou záležitostí.
Polykarbonátové prosklívací stavební prvky RODECA představují nový trend v oblasti prosklívání staveb. Vynikají svými vlastnostmi, které splňují ty nejvyšší nároky. Dělí se na tyto výrobní skupiny:
Rodeca DIY - určeny pro jednoduchá, svislá zasklení s nízkým zatížením, pro nevytápěné prostory a výrobu interiérových příček. Při montáži není nutné používat těsnění.

Rodeca LBE - určeny pro extrémně namáhaná svislá zasklení vytápěných objektů, jako například tělocvičen a sportovních hal. Do zasklení je možné zabudovat větrací okna.

Dutinkové PC panely mají vynikající rázovou houževnatost, prostupnost světla, tepelnou a zvukovou izolaci. Panely jsou opatřeny zámky (perodrážkami), které umožňují velmi snadnou montáž a zajišťují vodotěsný spoj bez krycích lišt s těsněním. Jsou určeny pro dlouhé stavební otvory bez příček a viditelných spojů. Ideální je výška otvoru do 2,80 m, ale je možné řešit i 12 m vysoké fasádní stěny. Je nutné je pak uchytit pomocí spec. Kotev k nosné konstrukci dle statického výpočtu, která se instaluje vždy zevnitř a zvenčí je stěna opět celistvá, nenarušená sloupky. Dnes se PC panely dodávají s úpravou proti nadměrnému přehřívání prostoru za panelem, také v několika zajímavých barevných provedeních pro fasádní řešení. Do průmyslových objektů se nejvíce využívá čiré a opálové (mléčné) provedení.

PC panely se ukládají do obvodových hliníkových rámů se speciálním těsněním. Tyto rámy a podpěrné a kotvící prvky se dají vypočítat přesně na základě výkresové dokumentace nebo přesného určení stavebních otvorů, místa stavby a požadavků investora. Profily jsou standardně v přírodním provedení, ale je možné je povrchově ošetřit práškovým vypalovaným lakem ve stupnici barev RAL.

Montáž prosklení PC panelem u standardu do v. 2,8 m je časově a finančně velmi úsporné s vysokým stupněm tepelné izolace.

Prosklení svislých stěn PC panely je vysoce profesionálním způsobem řešení prosvětlování a zateplování budov s moderním designem.

Zveřejněno v: Nabízíme